Sektor transportu w regionach syberyjskich digitalizuje się - 1BiTv.com

Sektor transportu w regionach syberyjskich digitalizuje się

(Automatyczne tłumaczenie)
Sektor transportu w regionach syberyjskich digitalizuje się

Memorandum o współpracy w dziedzinie digitalizacji podpisane


Firma-twórca "inteligentnych" rozwiązań dla branży transportowej JSC "Grupa T-1" i Stowarzyszenie międzyregionalne "Umowa Syberyjska" podpisały Memorandum o współpracy w dziedzinie digitalizacji .
Celem współpracy, jak zauważono w dokumencie, jest stworzenie pojedynczej przestrzeni nawigacyjnej i informacyjnej, a także wdrożenie w regionach narzędzi do poprawy poziomu bezpieczeństwa na drogach. Współpraca obejmuje wymianę doświadczeń, tworzenie warunków dla międzyregionalnego transferu innowacyjnych technologii transportowych, zbieranie danych analitycznych, wdrażanie działań mających na celu poprawę jakości pracy w transporcie pasażerów środkami transportu publicznego, usługami drogowymi, użyteczności publicznej itp.

Alexander Kukanov, Dyrektor Generalny JSC "Grupa T-1": "Dzisiejszym trendem jest uproszczenie i przejrzystość procesów biznesowych. Współpracujemy z podmiotami wchodzącymi w skład Federacji Rosyjskiej, aby stworzyć wydajne rozwiązania w zakresie infrastruktury transportowej regionu.Digitalizacja sektora transportowego dla Rosji to nie tyle tendencja, ile realna potrzeba zmian miała na celu zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych, zmniejszenie nieefektywnych budżetów wydatków na różnych poziomach i poprawę jakości życia i komfort obywateli w th. "

Od MA" Umowa Syberii "podpis pod dokumentem został złożony przez pierwszy depu ty Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Giennadij Guselnikov. "Wyszukiwanie i wdrażanie najlepszych praktyk w rozwiązywaniu problemów społecznych i gospodarczych we wszystkich sektorach syberyjskiej gospodarki bez wyjątku jest kluczowym narzędziem, które może być z powodzeniem stosowane tylko wtedy, gdy regiony są zintegrowane, systemowe i synchroniczne". Warunek ten najlepiej można zrealizować w ramach interregionalnej interakcji.

Międzyregionalne Stowarzyszenie "Porozumienie Siberian" stale poszerza swoje kompetencje w tym kierunku, w tym poprzez rozszerzanie partnerstwa z przedsiębiorstwami oferującymi zaawansowane rozwiązania "- powiedział Gennadiy Guselnikov.

29.05.2018 08:27:08


Gennady Guselnikov

Pierwszy zastępca przewodniczącego Komitetu Wykonawczego

Alexander Kukanov

Dyrektor Generalny JSC "Grupa T-1"

Umowa Syberii

Międzyregionalne Stowarzyszenie Współpracy Gospodarczej Podmiotów Federacji Rosyjskiej "Umowa Syberii"

Grupa T-1

Systemy analizy bezpieczeństwa jazdy


01.08.2018 16:50:48

Wszystko według ID

Trump twierdzi, że Amerykanie potrzebują legitymacji, aby pójść na zakupy
01.08.2018 16:14:59

Transport metali żelaznych stanowi 8,8% wszystkich przesyłek AsstrA

Wielkość ruchu AsstrA-Associated Traffic AG w branży metalurgicznej wzrosła o 7%
01.08.2018 16:03:37

Mówca Asya Barysheva

Narzędzia do zwiększenia konwersji w sprzedaży
26.07.2018 16:27:40

Największa partia podrobionych towarów została ujawniona w przeddzień mistrzostw

Ponad ponad 2,3 miliony jednostek podrobionych produktów zostało ujawnionych przez południowo rosyjskich celników w pierwszej połowie 2018 roku
25.07.2018 04:55:10


advertisement