Co mogę wziąć na samolot? - 1BiTv.com

Co mogę wziąć na samolot?

(Automatyczne tłumaczenie)
Co mogę wziąć na samolot?

Normy przywozu towarów do osobistego użytku, przewożonych samolotem


W przeddzień otwarcia lotu do Antalyi, które zostanie przeprowadzone z międzynarodowego lotniska Abakan od 31 maja do 4 października, urząd celny w Khakass przypomina przepisy celne.
Decyzja Rady Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej z dnia 20 grudnia 2017 r. nr 107 "O pewnych problemach związanych z towarami osobistymi", która weszła w życie 29 marca, nie zmieniła norm dotyczących importu towarów do osobistego użytku, transportowanych drogą powietrzną. Tak jak poprzednio, przywóz na obszar celny Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAEU) bez uiszczania opłat celnych w bagażu towarzyszącym i bez opieki tym środkiem transportu może stanowić towary przeznaczone do osobistego użytku w wysokości nieprzekraczającej równowartości 10 000 EUR. Łączna waga towarów nie powinna przekraczać 50 kg.
Zmniejszenie norm importowych wpłynie na towary przeznaczone do osobistego użytku, transportowane przez pojazdy inne niż powietrze lub pieszo. Proces ten będzie etapowany i rozpocznie się od 1 stycznia 2019 r. Do 31 grudnia 2018 r. Wartość towarów nie powinna przekraczać kwoty równej 1 500 EUR, waga - 50 kg.

Normy importu napojów alkoholowych na obszar celny EOG nie uległy zmianie. Osoby, które ukończyły 18 lat, mogą jednocześnie przywieźć nie więcej niż 5 litrów napojów alkoholowych i piwa, nie płacąc cła i podatków w wysokości nie większej niż 3 litry. W przypadku przekroczenia normy importowej (od 3 do 5 litrów włącznie) opłaty celne są pobierane według jednolitej stawki 10 euro za 1 litr ponad normę ilościową 3 litry.
Ceny importu wyrobów tytoniowych i wyrobów tytoniowych przez obywateli, którzy ukończyli 18 lat, pozostają takie same: nie więcej niż 200 papierosów lub 50 cygar (cygaretek) lub 250 gramów tytoniu lub te produkty w asortymencie o łącznej wadze nie większej niż 250 gramów. Możesz zapoznać się z przepisami celnymi na oficjalnej stronie Federalnej Służby Celnej (www.customs.ru).

30.05.2018 08:36:50

Упоминаемые компании

(Automatyczne tłumaczenie)

22.06.2018 10:11:11

GroozGo uruchomił własną aplikację

Online serwis samochodowy GroozGo uruchomił aplikację mobilną
22.06.2018 09:32:29

3: 1

Egipt zdecydował się złożyć protest sądowy po klęsce z Rosją
22.06.2018 08:38:08

"Naprawdę nie obchodzi mnie to, ale dla ciebie?"

Nowy skandal z Pierwszą Damą
22.06.2018 08:27:50

Praca dla emerytów nie jest łatwa

Wynagrodzenia dla osób w wieku emerytalnym w Rosji są o 15-20% niższe niż w przypadku osób młodych
22.06.2018 08:13:25

Hotel Holiday Inn Express

Nowy hotel Holiday Inn Express został otwarty w Moskwie pod auspicjami World Trade Center


advertisement