Psychologowie celników w Rostowie przeprowadzili szkolenia na miejscu - 1BiTv.com

Psychologowie celników w Rostowie przeprowadzili szkolenia na miejscu

(Automatyczne tłumaczenie)
Psychologowie celników w Rostowie przeprowadzili szkolenia na miejscu

Nowoczesne technologie i wiedza z zakresu psychologii są integralnymi elementami pracy urzędnika celnego na przejściu granicznym


W przededniu mistrzostw świata, psychologowie rostowskich służb celnych przeprowadzili szkolenie na miejscu z urzędnikami urzędów celnych na lotnisku Rostov-on-Don (Platov) i Rostov- on-Don River Port. Tematy spotkań: "Stosowanie elementów profilowania w oficjalnych działaniach", "Zarządzanie sytuacjami konfliktowymi".

Nie jest tajemnicą, że organy celne wykorzystują nowoczesne środki kontroli technicznej do przyspieszenia kontroli celnej i skutecznego wykrywania naruszeń przepisów (np. lotnisko Rostov-on-Don (Platov) jest wyposażone w skanowanie ludzi systemy zaprojektowane w celu identyfikacji przedmiotów i substancji, które nie mogą przemieszczać się przez granicę celną EWEA).

Jednak jeszcze jeden czynnik wpływa na skuteczne wykrywanie przestępstw: wiedzę inspektora celnego o motywach zachowania pasażerów, ich rozumieniu ich psychologii i umiejętności skutecznego komunikowania się z różnymi ludźmi. Różne aspekty tego tematu zostały poświęcone ich sesjom szkoleniowym przez psychologów rostowskich obyczajów Marii Goryainovej i Olgi Smaginy.
Urzędnicy urzędów celnych potrzebowali szybko zapoznać się z cechami przeprowadzania badania pasażerów i ich wsparcia psychologicznego w procesie kontroli celnej. Aby opanować metodę obserwacji psychologicznej i metodę przesłuchania. Zapoznaj się z podejściami do rozwiązania i sposobami zapobiegania pojawianiu się sytuacji konfliktowych.

Umiejętność odczytywania informacji psychologicznych pociąga za sobą nie tylko trening obserwacji i uwagi, ale także posiadanie technik taktycznych, które pozwalają na skuteczną ocenę zachowania pasażera podczas kontroli celnej. Dużą uwagę podczas sesji szkoleniowych poświęcono analizie podstawowych potrzeb i motywów zachowania ludzi na granicy. Uwzględniono sposoby ujawniania prawdziwych i fałszywych wypowiedzi rozmówcy na temat znaków niewerbalnych (mimika twarzy, gesty, plastyczność ciała, poglądy). Szczególną uwagę słuchaczy poświęcono zrozumieniu struktury i dynamiki konfliktów, skutecznym strategiom zachowań w rozwiązywaniu konfliktów.
W trakcie przygotowania psychologicznego praktyczne zadania gier biznesowych, które modelują rzeczywiste sytuacje odprawy celnej i inspekcji, pomogły utrwalić zdobytą wiedzę, uporządkować umiejętności zawodowe i umiejętności celników. Na koniec szkolenia wszyscy obecni otrzymali specjalnie przygotowane notatki na tematy zajęć.

"Skuteczność kontroli celnej pasażerów w dużej mierze zależy od kompetencji funkcjonariuszy celnych, obecności komunikacyjnych cech profesjonalnej komunikacji i odporności na stres w kontaktach z osobami skłonnymi do konfliktów, możliwość nawiązania kontaktu psychologicznego w każdej sytuacji działanie oparte na normach etycznych Aby zrozumieć i rozpoznać zachowanie pasażerów jest jedną z najważniejszych umiejętności dla urzędników departamentów specjalnych procedur celnych i kontroli celnej na posterunkach celnych. My, jako psychologowie, rozumiemy, że ta zdolność jest uformowany i udoskonalany na przestrzeni lat, dlatego cel sesji szkoleniowej jest wyjaśniony w wyjaśnianiu teoretycznej podstawy profilowania i konfliktu, aktualizacji dostępnego praktycznego doświadczenia, a przede wszystkim zwrócenia uwagi urzędników na aspekt psychologiczny ich praca - wyjaśniła Maria Goryainova.

02.03.2018 10:34:28


16.07.2018 14:48:49

Szczyt "Trump-Putin"

USA dążą do poprawy stosunków z Rosją
16.07.2018 13:34:02
16.07.2018 10:25:41

Francja została Mistrzem Świata w 2018 roku

Klasyczne Finałowe Mistrzostwa Świata 2018
16.07.2018 09:51:52

LEGO nie jest LEGO

Podróbka została zamaskowana pod LEGO


advertisement