Wyniki pierwszego kwartału na rynku kredytów hipotecznych - 1BiTv.com

Wyniki pierwszego kwartału na rynku kredytów hipotecznych

Wyniki pierwszego kwartału na rynku kredytów hipotecznych

Wolumen wystawionych kredytów hipotecznych w I kwartale osiągnął już jedną trzecią łącznych kredytów w 2017 roku


Zgodnie z obliczeniami ekspertów "Metrium", wielkość wystawionych hipotek w I kwartale osiągnęła już jedną trzecią łącznej kwoty pożyczek w 2017 roku
Jak wynika z danych opublikowanych przez Bank Centralny, w I kwartale 2018 r. Przyspieszył wzrost sektora kredytów hipotecznych w Rosji. Według szacunków ekspertów firmy "Metrium", wielkość pożyczek wydanych w tym okresie osiągnęła już jedną trzecią łącznej kwoty pożyczek w 2017 r. Stawki zaktualizowały historyczne spadki, co pomogło ożywić popyt na nowe budynki w Rosji. Mimo to Moskwa jest liderem pod względem liczby transakcji, chociaż region moskiewski również wykazuje szybki wzrost.

Nowe rekordy popytowe

W okresie styczeń-marzec 2018 r. wskaźniki rynku kredytów hipotecznych w Rosji po raz kolejny zaktualizowały historyczne maksima. W pierwszym kwartale wydano prawie 300 tysięcy kredytów mieszkaniowych (MHC) na łączną kwotę 582 miliardów rubli. Liczba kredytów na zakup mieszkań wzrosła o 68%, a ich wolumeny pieniężne - o 81% w porównaniu do tego samego okresu w 2017 r., Liczone w "Metrium". Liczba kredytów mieszkaniowych i ich wolumen w I kwartale znacznie przekroczył dane za pierwszy kwartał okresu sprzed kryzysu, w 2014 r., Kiedy wydano 198 tys. Pożyczek na łączną kwotę 333 mld rubli.

Analitycy "Metrium" zauważają, że najlepszą roczną dynamikę wskaźników rynku hipotecznego odnotowano w styczniu, który jest zwykle uważany za najmniej aktywny miesiąc na rynku nieruchomości mieszkaniowych. Gdyby w styczniu 2017 r. Rosyjskie banki pożyczały obywatelom ok. 40 tys. Pożyczek w wysokości 71 mld rubli, w styczniu 2018 r. Ich liczba wzrosła do 78 tys., A wolumen - do 148 mld rubli. Tak więc w ujęciu rocznym liczby te wzrosły około dwa razy.

Wskaźniki jakości ulegają poprawie

Głównym motywem do rozwiązania problemu mieszkaniowego przy pomocy kredytów hipotecznych pozostaje atrakcyjna oprocentowanie kredytu, wierzymy w "Metrium". Tak jak w poprzednich dwóch latach, nadal maleje, osiągając kolejny historyczny poziom o 9,64% rocznie. Tymczasem rok temu średnia pożyczka kosztowałaby nabywcę mieszkania na poziomie 11,68% rocznie, to znaczy przez rok cena hipoteki spadła o nieco ponad 2 punkty procentowe. Średnia kwota pożyczki w tym przypadku za I kwartał wzrosła o 80 tysięcy rubli i wyniosła 1,98 miliona rubli. Eksperci "Metrium" przypominają, że w marcu 2017 r. Nabywcy kredytów mieszkaniowych średnio pożyczali od banków o 160 tysięcy rubli mniej - około 1,82 mln rubli. Tak więc obniżenie oprocentowania kredytów hipotecznych nie tylko przyczynia się do wzrostu liczby kredytobiorców, ale także pomaga w zakupie bardziej przestronnego lub wygodnego mieszkania. Pomimo rekordowych wolumenów akcji kredytowej poprawia się jakość portfela kredytów hipotecznych w rosyjskich bankach. Według Dom.rf udział kredytów hipotecznych z długami przeterminowanymi przez ponad 90 dni spadł do 2,11%. Tymczasem rok temu liczba ta osiągnęła 2,52%.

Rynek wtórny wyprzedza pierwotne

Zgodnie z przewidywaniami ekspertów "Metrium", obniżenie oprocentowania kredytów hipotecznych i wyeliminowanie różnic między warunkami pożyczek pierwotna i wtórna obudowa doprowadziły do ​​przyspieszenia wzrostu popytu na gotowe przedmioty. Według Dom.rf, w pierwszym kwartale wielkość emisji hipotecznej na rynku pierwotnym wyniosła 178 miliardów rubli wobec 404 miliardów na rynku wtórnym. Tymczasem w pierwszym kwartale 2017 r. W sprawie bezpieczeństwa praw udziałowych we wspólnym budownictwie wydano 112 mld rubli na 210 mld rubli na rynku gotowych mieszkań. Tak więc, kredyty hipoteczne dla nabywców "wtórnego mieszkania" prawie się podwoiła, a wielkość kredytów hipotecznych na zakup mieszkań w budowie wzrosła o 58%.

Mimo to, średni oprocentowanie kredytów hipotecznych na pierwotnym rynku nieruchomości mieszkaniowych jest nadal nieco niższe niż na rynku wtórnym, zauważają w "Metrium". Według Dom.rf, aby kupić gotowe mieszkania, klienci pożyczają od banków 9,77% rocznie i kupują nowe budynki - 9,54%.

W tym samym czasie dalsze obniżanie stawek pomogło przenieść dynamikę popytu na nowe budynki w Rosji z martwego centrum. Jeżeli w 2017 r. Liczba zawartych umów o udział kapitałowy nie wzrasta w kraju, to w pierwszym kwartale 2018 r. Nastąpił wzrost aktywności nabywców mieszkań w budowie. Według Rosreestr, w okresie styczeń-marzec zarejestrowano 163 tys. DDU, o 11% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (146 tys. DDU). Tymczasem według Dom.rf udział kredytów hipotecznych na rynku pierwotnym rosyjskiego budownictwa mieszkaniowego wzrósł w ciągu roku o 10 pp. I stanowił 53% wszystkich transakcji z nowymi budynkami.

Moskwa - lider popytu hipotecznego

Przede wszystkim umowy hipoteczne w pierwszym kwartale 2018 r. zostały zarejestrowane w Moskwie. Według Centralnego Banku Federacji Rosyjskiej prawie 18 000 MHC zostało wydanych w stolicy. Zgodnie z tym wskaźnikiem, kapitał przewyższył wszystkie inne rozwinięte rynki mieszkaniowe w kraju, mówią eksperci, "Metrium". Tymczasem w obwodzie moskiewskim ustalono 16 tys. Transakcji, w Petersburgu - 15 tys., W obwodzie Tiumeńskim - 13 tys.

Wysokość hipoteki wydanej w styczniu i marcu w Moskwie szacowana jest na 73 miliardy rubli, co stanowi 13% wszystkich kredytów mieszkaniowych w Rosji. Biorąc pod uwagę region moskiewski (49 miliardów rubli), region stołeczny w I kwartale stanowił 21% całkowitego kredytu hipotecznego całego kraju, liczonego w "Metrium".

Pomimo kierowania Moskwą, rynek mieszkaniowy w regionie moskiewskim wykazał imponującą dynamikę wzrostu. Liczba umów hipotecznych zawartych w regionie moskiewskim w I kwartale 2018 r. Była o 74% większa niż w tym samym okresie w 2017 r. Ich wolumen w kategoriach pieniężnych w tym samym okresie wzrósł o 90%. Tymczasem w Moskwie liczba udzielonych kredytów hipotecznych wzrosła o 62%, a ich liczba - o 67%.

"Wyniki pierwszego kwartału rynku kredytów hipotecznych pokazały, że pozytywne trendy, które pojawiły się w sferze kredytów mieszkaniowych w ubiegłym roku, wpłynęły ostatecznie nie tylko na najbardziej aktywne regiony, ale także na cały kraj. "- mówi Natalia Krugłowa, dyrektor generalny firmy" Metrium "", uczestnik sieci partnerskiej CBRE - Przede wszystkim przejawił się wzrostem akcji kredytowej dla nabywców nowych budynków w Rosji, chociaż w 2017 roku Nie było dynamizmu w tym sektorze, co przejawiało się w bardzo wysokich wskaźnikach wzrostu liczby i wielkości mieszkań w regionie moskiewskim, który wyraźnie pozostawał w tyle za Moskwą przez ostatnie dwa lata.

Popyt nadal koncentruje się na rynku mieszkaniowym, ale obecnie wzrost aktywności nabywców odnotowywany jest w obu segmentach, więc nie ma powodu, aby mówić o jakiejkolwiek konfrontacji między nimi, jednak ostatnio pojawiły się nowe zagrożenia dla rozwoju rynku mieszkaniowego. z t rynek hipoteczny, związany z sankcjami międzynarodowymi i niestabilnością waluty krajowej. Tendencje te doprowadziły już do zawieszenia przez Bank Centralny obniżki podstawowej stopy procentowej. Niemniej jednak uważam, że do końca roku sytuacja może zostać znormalizowana, chyba że pojawią się nowe nieprzyjemne niespodzianki. "" Pomimo rekordowej stopy emisji hipotecznej w regionie moskiewskim, która nawet przekroczyła stawki metropolitarne, efekt odroczonego popytu utrzyma się przynajmniej do końca 2018 r. "Skomentowała Evgenia Akimova, CEO IKON Development (deweloper Zelenograd LCD) - o tym świadczy choćby fakt, że kupujący natychmiast reagują na wahania kursów walut poprzez zwiększanie swojej aktywności, np. Na tle osłabienia rubla w naszym projekcie popyt wzrósł o 15%. klienci byli głównie tymi, którzy pierwotnie planowali przyciągnąć hipotekę, obawiając się wzrostu kluczowej stopy procentowej, tak jak miało to miejsce w 2014 r., postanowili natychmiast zawrzeć umowę, chociaż wielu przełożyło ją na dłużej niż rok, uważam, że w nadchodzących miesiącach Bank Centralny pokaże powściągliwość w obniżaniu kluczowej stopy z powodu ryzyka inflacyjnego, co z kolei aktywuje stłumiony popyt ze strony klientów oczekujących dalszego obniżenia odsetek od kredytów hipotecznych. Według naszych szacunków przyczyni się to do wzrostu popytu, co najmniej o 5-7%. "

" Kredyty hipoteczne są głównym motorem rozwoju rynku nieruchomości w Nowej Moskwie ", mówi Alexander Zubets, CEO Novye Vatutinki - Jeżeli w pierwszym kwartale 2017 roku udział hipoteki w ogólnej strukturze transakcji TIANO wyniósł 39%, a następnie w wyniku pierwszego kwartału 2018 r. - wyniósł 56%, a pod względem ilościowym liczba kredytów hipotecznych w tym samym okresie wzrosła o 2,2-krotnie, podczas gdy sama DDU wzrosła o 1,5 razy, moim zdaniem takiej dynamicznej dynamice sprzyja nie tylko systematyczne obniżanie podstawowej stopy procentowej, ale także nowe programy państwowe, np. Na początku 2018 roku nasza firma zawarła pierwsze kontrakty z subsydiowaną stawką 6% dla Według naszych szacunków program ten jest potencjalnie pożądany dla 70% nabywców, dlatego też, 2018, myślę, że będzie rekordem dla wielkości wyemitowanych kredytów hipotecznych. "

08.05.2018 06:02:06
(Automatyczne tłumaczenie)


Natalia Kruglova

Dyrektor generalny firmy "Metrium"

Metrium

Firma doradcza "Metrium"


04.05.2018 08:38:33

EZVIZ wprowadza nowe produkty

Router i DVR dla systemów CCTV
04.05.2018 08:21:37

Nowe projektory Acer już w M.Video

Rozpoczęła ekskluzywną sprzedaż trzech modeli projektorów Acer
28.04.2018 06:22:01

VSN Realty na World Blockchain Summit Moscow

VSN Realty na międzynarodowym szczycie poświęconym kryptografii i blokadzie.
27.04.2018 11:13:33

Movavi opracował specjalną sieć neuronową

Neuronet przywraca stare zdjęcia z rosyjskiej firmy IT Movavi
27.04.2018 10:54:05

Ocena modelu "4Score" od BCI "Equifax"

RESO-Garantia optymalizuje system decyzyjny w zakresie wydawania polityk


Advertisement

Themes cloud

transport powietrzny samolot sprawiedliwość transfer słońce Niemcy USA reforma Kodeks Justyniana co-packing hipoteka przeszacowanie CCTV rakieta pakt sukcesja kot farba przyjęcie planowanie zamówienie transgender system walutowy przesłanka cesja drink Kolor podrobić muzyka monopolista rachunek piwo monometalism słownik badanie piosenka zdrada nieruchomość standard złotej monety gryźć podaż pieniądza Praca Neurotechnologia moneta FMCG memorandum zwolnienie kompromitujące dowody Białoruś piłka nożna test buty do piłki nożnej pieniądze posiadać złoto przepisy prawne hipoteka agent insulina Viber konferencja bezpieczeństwo wąż agregat pieniężny 3G Igrzyska Olimpijskie Łódź podwodna zatrucie prywatna bankowość Soczi ocena jednostka walutowa dostawca będzie inwestycja filozofia timokracja dochodzenie Izrael Sokrates kontrola likwidacja sędzia sankcje znak towarowy torba umiar delikt restauracja ONZ nagroda rubel Iran handel bimetalizm Chiny obrót handlowy kradzież odwaga dolar określenie dziedzic sprzedawca Rzym prawo przemycanie alkohol emisja słoma wymuszenie dziecko Uwaga oligarchia głowa zakaz sprzedawanie Kawa gaz produkt biznes testosteron demokracja jedzenie architektura wybory Kontrakt palec lekarstwo Taxi LTE niewolnictwo traktat waluta obywatelstwo MSSF hotel dziecko Kazachstan dostawa raport kredyt Mistrzostwa Świata FIFA 2018 Wolne od podatku import małżeństwo Krym klient Zapłata Rodzina zadowolony dług oferta bankomat Rosja pies Logistyka anulowanie transport ładunków Internet 4G podpalenie prawo Poczta Kerch Ukraina zwyczaje laptop zabawka rekreacja akcja wolność Wymieniać się eksport Platon fideicomass Wypadki drogowe pula oszustwo morderstwo quasi-porozumienie tablet gospodarka rozwód sąd arbitrażowy rola kino towarzyszący Skype marketing Bank pensjonat teoria zastaw Wysyłka  pochodna CIS emisja pieniędzy leki konfiskata Sąd Kara śmierci faktura VAT Kod QR Moskwa S-300 konwersja relacja na żywo kasetony cukrzyca przyjęcie dewaluacja kanał poród organizacja Płeć żeńska niezgłoszone towary dziedzictwo digitalizacja ustawodawstwo podatek będzie Grecja personel legat loteria samochód causa ładunek sok krokodyl Igrzyska Paraolimpijskie tyrania GLONASS własność intelektualna prawnik serwitut konsultacja lekarz WTO Syria festiwal Telegram integracja polityka próba zabójstwa finanse Bocharov Creek most znak grzyby

Persons

Companies